Saksa ehdottaa eurooppalaista junaverkkoa – Suomi voisi liittyä mukaan, jos tunneli Tallinnaan toteutuu

Uuden junaverkon esikuva on TEE-pikajunaverkosto, joka yhdisti Keski-Euroopan maita 1950–1990-luvuilla.

Euroopan unioni
Teksti
Mika Horelli

Saksan liikenneministeri Andreas Scheuer kertoi maanantaina 21. syyskuuta aikovansa ehdottaa EU:n laajuisen, maiden rajat ylittävän Trans-Europ-Express, eli TEE-pikajunaverkoston uudelleenperustamista.

Alkuperäinen TEE, oli Saksan liittotasavallan, Ranskan ja Benelux-maiden rautatieyhtiöiden vuosina 1957–1995 ylläpitämä yhteispalvelu, joka yhdisti parhaimmillaan 130 eurooppalaista kaupunkia toisiinsa oman aikansa nopeimmilla suorilla junayhteyksillä.

Verkoston huippukausi oli 1970-luvulla, jonka jälkeen kasvava lentoliikenne alkoi syödä sen suosiota varsinkin liikematkustajien siirtyessä enenevässä määrin lentoyhtiöiden asiakkaiksi.

Scheuerin mukaan uudelle verkostolle olisi kuitenkin nyt syntynyt uusi tilaus. Junaliikenteen matkustajamäärien on ennakoitu kasvavan tällä vuosikymmenellä noin kymmenen prosentin vuosivauhtia.

Lisäksi rautatiet tarjoavat yhden tehokkaimmista keinoista liikenteen ilmastopäästöjen leikkaamiseen. Sähköllä toimivan junan kilometrikohtaiset päästöt on mahdollista painaa murto-osaan lento- tai maantieliikenteen päästöistä