Puolustusvoimien entinen komentaja: Ukrainan pattiasetelma on Venäjälle edullinen, kannattaisiko sen hyökätä?

Näkökulma: ”Pahimmillaan jähmetyttäisiin kylmän sodan kaltaiseen tilanteeseen – ja pitkäksi aikaa”, kirjoittaa Ari Puheloinen.

Teksti
Ari Puheloinen

Viime aikoina on käyty vilkasta keskustelua Venäjän sotilaallisista toimista Ukrainan suunnalla, kun on seurattu tietoja sen joukkojen liikkeistä ja keskittymistä. Arviot pelkistyvät usein kysymykseen: hyökkääkö Venäjä Ukrainaan vai ei?

Vaikka jo pelkkä arvuuttelukin on sinänsä mielenkiintoista, on hyödyllistä arvioida, miltä mahdollisuudet saattaisivat näyttää venäläisin silmin tarkasteltuna poliittisten, sotilaallisten, taloudellisten ja historiallistenkin seikkojen valossa.

Venäläisessä ajattelussa Ukrainan ja Valko-Venäjän alueet ovat historiallisesti olleet strategisesti avainasemassa Venäjä-Neuvostoliiton ydinalueiden sotilaallisen turvallisuuden kannalta.

Euroopan pohjoinen alanko ulottuu Belgiasta kiilamaisesti leventyen itään ja sisältää Saksan pohjoisosat sekä Puolan pääosan. Pohjoinen alanko laajentuu Itä-Euroopan alangoksi käsittäen myös Valko-Venäjän ja pääosan Ukrainaa. Se on kautta historian ollut länsi–itä- ja itä–länsi-suuntainen hyökkäysreitti. Sen sulkeminen on aina ollut Venäjän johdon erityinen intressi.

Lisäksi on maantieteestä hyvä huomata, että kartalta pituuspiirien mukaan katsottuna Ukrainan itäisin piste sijaitsee idempänä kuin Moskova.