Puola rakentaa teräsaitaa keskelle Białowiezan aarniometsää – seuraukset luonnolle ovat järkyttävät, varoittavat sadat tutkijat

Puola rakentaa aitaa pikavauhtia estääkseen pakolaisten tulon Valko-Venäjältä. Samalla aita haittaa visenttien, susien ja ilvesten elämää.

ikimetsät
Teksti
Mika Horelli

Puola aloitti 25. tammikuuta teräsaidan rakentamisen Valko-Venäjän vastaiselle rajalleen. Yhteensä 186 kilometriä pitkää ja 5,5 metriä korkeaa aitaa tehdään yötä päivää ja sen odotetaan valmistuvan kesäkuuhun mennessä.

Betoniperustalle rakennetun ja piikkilangalla kuorrutetun teräsaidan on tarkoitus pitää Valko-Venäjältä tulevat turvapaikanhakijat poissa Puolasta.

Samalla aita kuitekin halkaisee 50 kilometrin matkalta EU:n Natura 2000 -suojeluohjelmaan kuuluvan Białowieżan aarniometsän, joka kuuluu myös Unescon maailmanperintökohteisiin. Se on  yksi harvoista yhtenäisistä metsäkokonaisuuksista, jotka ovat jäljellä koko Eurooppaa aikanaan peittäneistä lehtometsistä.

Yli 600 tutkijaa lähetti tammikuun lopussa Euroopan komissiolle avoimen kirjeen, jossa EU:ta pyydettiin ryhtymään toimenpiteisiin aidanrakennuksen keskeyttämiseksi Natura 2000 -suojeluohjelman vastaisena.

Kirjeen mukaan aidan rakentaminen rikkoo muun muassa maan rakennuslakeja, vesilakeja, ympäristölakeja, ja useita metsä- ja maatalousmaan suojelulakeja. Kirjeessä muistutetaan, että Puolan raja-aita halkaisee myös viisi muuta Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvaa aluetta.