Professori: Rikkaiden maiden laajat koronarajoitukset ovat uhka köyhien maiden lasten elämälle

Puheenvuoro: Kohdennetut rajoitukset toimisivat laajoja koronarajoituksia paremmin myös köyhän etelän kannalta.

kehitysmaat
Teksti
Mikko Packalen

Koronarajoituksia purettaessa huomio on kääntymässä mahdollisiin uusiin epidemioihin ja rajoitusten uusimiseen.

Kuluneena keväänä epävarmuuden ja tilanteen yllättävyyden seurauksena päätökset jouduttiin tekemään kapea-alaisen tarkastelun valossa.

Apuna käytetyt mallit keskittyivät virustartuntoihin, hoitopaikkojen riittävyyteen ja covid-19-kuolemiin. Nyt on tärkeää käyttää aikaa rajoitusten kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun.

Koronarajoitusten haittapuolien tarkastelussa tähän asti suurimman huomion on saanut talouden alamäki. Viruskuolemien ja menetetyn rahan vertailut eivät kuitenkaan ole yleisesti vakuuttaneet. Ihmishenkien ja rahan rinnastamiseen ei ole moraalista oikeutusta.

Kaiken toimintamme haittapuolien tarkastelu on kuitenkin tärkeää.