Näkökulma: Joukkojen strateginen siirtely on näyttävä esitys Venäjän nykyisestä doktriinista

Nykytilanteessa Venäjä jatkanee intressiensä ajamista lisäämällä painetta, kirjoittaa Puolustusvoimien entinen komentaja Ari Puheloinen.

Teksti
Ari Puheloinen

Presidentti Putin on maininnut, että Venäjän sotilaallisiin turvallisuustavoitteisiin Ukrainan suunnalla kuuluu Venäjään kohdistuvien uhkien eliminoiminen. Uhaksi hänen mukaansa voisivat kehittyä paitsi Ukrainan Nato-jäsenyys myös siitä mahdollisesti seuraavat yritykset ottaa Krim takaisin.

Toisena, lähinnä kuriositeettina, Putin on maininnut ohjusiskujen uhan Moskovaan. Tätä hän on perustellut sillä, että ohjusten minuuteissa lasketut lentoajat lyhenisivät verrattuna niiden laukaisuun Ukrainaa lännempänä sijaitsevista Nato-maista.

Teoreettisten lentoaikojen mainitsemisella on lähinnä poliittinen ja viestinnällinen tavoite, koska ajat ovat jo nykytilanteessakin Baltian maiden alueelta samaa suuruusluokkaa kuin Ukrainan itärajalta. Ja lyhentyisiväthän samalla myös Venäjän ohjusten lentoajat. Maantiedettä ja rajojen kulkua ei silti voi sotilaallisissa tarkasteluissa sivuuttaakaan.

 

Jos Venäjä valtaisi vain Donetskin ja Luhanskin mutta ei muita alueita, se ei sotilaallisesti saavuttaisi mitään merkittävää. Ukrainalla säilyisi edelleen maayhteys Krimille. Lyhin etäisyys Ukrainan rajalta Moskovaan pysyisi muuttumattomana Ukrainan koillisosasta, mistä matka on vajaat 500 kilometriä, kun se Luhanskista on yli 700 kilometriä.