Avoimuutta ansioihin

EU-komissio haluaa pakottaa yritykset julkaisemaan tiedot miesten ja naisten palkkaeroista.

ulkomaat
Teksti
Mika Horelli

EU-komissio julkisti 4. maaliskuuta lakiehdotuksen, jolla velvoitettaisiin työnantajat lisäämään sukupuolten väliseen palkkatasa-arvoon liittyvää läpinäkyvyyttä. Yli 250 henkeä työllistävien yritysten olisi julkaistava tiedot miehille ja naisille maksettujen palkkojen eroista.

EU:ssa on ollut vuodesta 2006 voimassa palkkatasa-arvoa edellyttävä lainsäädäntö. Ongelma on kuitenkin se, että niin kauan kuin palkkatiedot eivät ole julkisia, tasa-arvon toteutumista ei kyetä valvomaan. Vain 13 EU-maassa on voimassa palkkatietojen avoimuuteen velvoittava laki.

Naisten palkat ovat EU-maissa keskimäärin 14 prosenttia miesten palkkoja alhaisemmat. Pienin ero on Luxemburgissa, jossa sukupuolten palkkaero on vain 1,4 prosenttia. Toinen ääripää on Viro, jossa miehet tienaavat keskimäärin 21,8 prosenttia enemmän kuin naiset. Suomessa naiset ansaitsevat keskimäärin 16 prosenttia vähemmän kuin miehet.

Palkkatasa-arvo vaikuttaa myös eläkekertymään. Naisten eläkkeet ovat EU-alueella keskimäärin 30 prosenttia pienemmät kuin miesten. Lukuun vaikuttavat myös naisten keskimäärin katkonaisemmat työurat.