Merkel vaatii: Rekisteröintikeskukset Eurooppaan – näin ne toimivat

Tarkoituksena on jakaa pakolaistaakkaa kaikille EU:n jäsenvaltioille.

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti François Hollande vaativat, että Italiaan ja Kreikkaan perustettaisiin rekisteröintikeskuksia. Niiden tehtävänä olisi kerätä henkilötietoja ja selvittää, tarvitsevatko saapuvat ihmiset kansainvälistä suojelua.

Tarkoituksena on tehostaa toimintaa ja jakaa pakolaistaakkaa muille EU:n jäsenvaltioille.

Saapuneilta kerättäisiin sormenjälkitiedot Eurodac-järjestelmään turvapaikkamenettelyjen nopeuttamiseksi. Järjestelmä muun muassa havaitsee, jos samalta henkilöltä on jo evätty turvapaikka jossakin EU:n jäsenvaltiossa. Näin turvapaikanhakuprosessia ei tarvitse aloittaa uudestaan.

Kaikki EU-maat ottaisivat osaa rekisteröintikeskusten toimintaan. Keskuksiin lähetettäisiin EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) koordinoimana asiantuntijoita hoitamaan esimerkiksi ensimmäisiä puhutteluja, tukemaan rekisteröintitietojen tallentamisessa ja sormenjälkien ottamisessa.

Tarkoituksena on myös selvittää ihmisten saapumisreittejä ja muita matkaan liittyviä tietoja. Tiedot tulevat Europolin käyttöön, joka kerää tietoa ihmissalakuljettajaorganisaatioista ja niiden toiminnasta. Näin myös EU-maat voivat hyödyntää tietoja ihmissalakuljetuksen vastaisessa toiminnassa.