”Me Naton suhteen epävarmat olemme tulleet jyrätyiksi” – Nato-päätös haastaa ruotsalaisten minäkuvaa

Ruotsissa on totuttu keskustelemaan kunnes ollaan samaa mieltä. Joskus se voi kestää kauan.

Nato-jäsenyys
Teksti
Tuukka Tuomasjukka

Ruotsilla on ollut vaikeuksia pysyä nopeassa Nato-ratkaisussa mukana. Moni ruotsalainen kokee, että päätös Natoon hakemisesta tehtiin liian nopeasti, sanoo Suomen Tukholman-instituutin johtaja Anders Eriksson.

Päätöstä edeltänyt ja sitä seurannut keskustelu, ruotsiksi Natodebatten, on ollut kriittistä.

”Media on nostanut esille aika paljon huolia ja antanut tilaa kriittisille äänille”, Eriksson sanoo.

”Kritiikki on koskenut sitä, ettei asiasta ollut aikaa keskustella. Tässä on iso ero Suomen ja Ruotsin päätöksentekoprosessien välillä. Suomessa on totuttu tekemään nopeita päätöksiä, kun taas Ruotsissa keskustellaan kunnes ollaan samaa mieltä, mikä voi joskus kestää aika kauan.”