Luonnon monimuotoisuus tuhoutuu myös suojelualueilla: vain neljännes Euroopan lajikirjosta voi hyvin

Euroopan ympäristöviraston julkaisemassa raportissa vaaditaan merkittävää asennemuuutosta.

Euroopan unioni
Teksti
Mika Horelli

Yli 80 prosenttia EU-maiden suojelluista luontoalueista on niin huonossa kunnossa, että luonnon monimuotoisuus on niissä uhattuna. Asia käy ilmi Euroopan ympäristövirasto EEA:n tuoreesta State of the Nature in the EU 2020raportista, jonka tiedot on kerätty EU-maista vuosina 2013–2018.

Raportin mukaan merkittäviä ongelmia aiheuttavat muun muassa tehomaatalous, -metsänhoito ja kiihtyvä kaupungistuminen, joiden vaikutukset näkyvät paljon varsinaista toimintaa laajemmalla alueella. Esimerkiksi hyönteismyrkyt ja lannoitteet levivät maaperän, ilman ja vesistöjen kautta paljon varsinaista maatalousmaata laajemmalle – myös suojelualueille.

Nykyisellään vain noin neljännes eurooppalaisesta lajikirjosta voi hyvin.

Lintulajeista yli puolet elää erilaisten uhkien alla. Lintujen tilanne on myös heikentynyt edellisen, vuosien 2008–2012 tietoihin perustuneen raportin tilanteesta. Erityisen huolissaan tukijat olivat haukkojen lisääntyneestä uhanalaisuudesta.

Myös kaloista ja sammakkoeläimistä noin puolet kärsii elinympäristöjen jatkuvasta heikkenemisestä. Kaloista 38 prosenttia elää olosuhteissa, jotka luokitellaan huonoiksi.