Liki kolmanneksella ranskalaisista on alkoholiongelma – ”sivistyneen alkoholinkäytön mallimaassa” juodaan enemmän kuin Suomessa

Tutkijoiden mukaan alkoholi lisää syöpiä ja on myös lukuisten syöpäkuolemien taustalla.

alkoholi
Teksti
Mika Horelli

Ranskaa on Suomessa usein pidetty sivistyneen alkoholinkäytön mallimaana, josta Suomenkin tulisi ottaa esimerkkiä. Ei ehkä kuitenkaan. Ensimmäisen asiaa käsittelevän poikkitieteellisen ranskalaistutkimuksen mukaan maassa kuolee alkoholin käytön seurauksiin 41 000 ihmistä vuodessa ja alkoholi on tupakan jälkeen maan kakkosena kuolinsyytilastoissa.

”Alkoholi on huumausaine, syöpää aiheuttava karsinogeeni ja molekyylimyrkky, jonka käytöstä seuraa joko suoraan tai epäsuorasti ainakin kuusikymmentä eri sairautta”, todetaan Ranskan kansallisen terveys- ja lääketutkimusinstituutin Insermin raportissa.

Tutkijat liittävät alkoholin erityisesti maksakirroosin ja maksasyövän sekä muun muassa rintasyöpien yleisyyteen. Alkoholi lisää merkittävästi myös hengitysteiden ja nielun sekä ruokatorven syöpiä.

Tutkijat kävivät läpi kahden vuoden ajalta kymmeniä tuhansia kuolemansyyraportteja, jotka liittyivät alkoholiin. Mukaan mahtui 16 000 alkoholin aiheuttamaa syöpäkuolemaa, 9 900 alkoholin aiheuttamaa sydän- ja verisuonisairaudesta seurannutta kuolemaa ja 6 800 tapausta, joissa alkoholi oli aiheuttanut kuolemaan johtaneen ruuansulatuselimistön sairauden. Lisäksi mukana oli 5 400 itsemurhaa ja onnettomuutta sekä 3 000 alkoholin aiheuttamiin mielenterveyden ongelmiin liittyvää kuolemaa.