Kanava: Joe Biden kokoaa demokratioita huippukokoukseen – kertooko se ideologisen vastakkainasettelu paluusta?

Yhdysvaltain Kiina-politiikan logiikaksi näyttää vakiintuneen vastakkainasettelu ja patoaminen, kirjoittaa Tuomas Koponen.

demokratia
Teksti
Tuomas Koponen

Yhdysvaltain Kiina-politiikan logiikka näyttää vakiintuneen, ja tämä logiikka on pikemminkin vastakkainasettelun ja patoamisen logiikkaa kuin yhteistyön ja yhteisten intressien logiikkaa, kirjoittaa Tuomas Koponen Kanava-lehden numerossa 6/2021. Suomen Kuvalehti julkaisee Kanavassa aiemmin julkaistuja tekstejä verkossa.

 

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden teki hallintonsa ensimmäiset julkiset ulkopoliittiset linjanvedot helmikuussa Frankfurtin turvallisuuskonferenssissa. Tietoa Bidenin ulkopoliittisista näkemyksistä on saatu myös keväällä 2020 Foreign Affairs -lehdessä julkaistusta esseestä. Ulostuloissa korostuvat samat ydinteemat: kahden vastakkaisen yhteiskuntamallin välinen kilpailu sekä Yhdysvaltojen ja muiden demokratioiden yhteiset intressit.

Esseessä Biden esittää diagnoosin kahteen leiriin jakautuneesta kansainvälisestä järjestelmästä, jossa valtiot pelaavat eri säännöin sekä taloudessa että politiikassa. Autoritääriset maat luovat uhan demokratioille pystyessään tukemaan valtio-omisteisia yrityksiään, kehittämään omin säännöin uutta teknologiaa, tukahduttamaan kansalaisyhteiskuntaa sekä rapauttamaan voimankäytöllä kansainvälistä järjestelmää.

Biden korostaa myös ideoiden kamppailua. Hänen mukaansa siinäkin keskeinen kansainvälisten suhteiden jännite muodostuu demokratioiden ja autoritääristen valtioiden välille.