Hämäriä laajakaista- ja katuvalohankkeita - Unkarista EU-rahan ahkerin väärinkäyttäjä, Ville Itälä matkustaa selvittämään

Numerot eivät aina kerro koko totuutta, huomauttaa petostorjuntaviraston johtaja Ville Itälä.

EU
Teksti
Tuula Koponen

Unkari on ottanut kärkipaikan EU-tukien väärinkäyttäjänä. Unkarista on löytynyt myös enemmän tukirahoihin liittyviä sääntörikkomuksia kuin mistään muusta unionin jäsenmaasta.

Tiedot käyvät ilmi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tuoreesta raportista, joka kertoo synkkää tarinaa erityisesti Unkarin mutta myös muiden itäisen Euroopan maiden sekä Kreikan tavasta käyttää EU:n kehittämistukia.

OLAF pyytänyt Unkaria palauttamaan vuosina 2014–2018 maksetuista tukirahoista lähes neljä prosenttia. Prosentuaalinen osuus on suurin koko EU:ssa.

Toisella sijalla on Slovakia, jolta peritään takaisin runsasta kahta prosenttia tuista. EU-maiden keskiarvo on 0,45 prosenttia.

Petosepäilyjä oli lukumääräisesti eniten Romaniassa, kaikkiaan 66 tapausta, mutta OLAF on perännyt Romanialta vain 0,4 prosenttia myönnetyistä rahoista takaisin.