Eurooppa houkuttelee nyt amerikkalaisia – ”New Yorkissa minulla ei olisi varaa komeroa suurempaan asuntoon”

Jyrkentynyt polarisaatio, rikollisuus ja kalliit asunnot lisäävät yhdysvaltalaisten muuttohaluja. Etätöiden yleistyessä moni kääntää katseita Eurooppaan.

maahanmuutto
Teksti
Mika Horelli

Historian valossa on totuttu ajattelemaan, että siirtolaisuus valuu Euroopasta Amerikkaan, mutta nyt tilanne näyttää ainakin jonkin verran muuttuneen. Tilastojen mukaan muuttoliike Yhdysvalloista Eurooppaan on kasvussa, vaikka kyse ei olekaan vastaavasta miljoonien ihmisten työperäisestä massamuutosta kuin nähtiin 1800- ja 1900-lukujen taitteessa Euroopasta Amerikkaan.

Tunnetuimmat Eurooppaan muuttaneet amerikkalaiset olivat 1900-luvulla James Baldwinin, Josephine Bakerin tai Ernest Hemingwayn tapaisia taiteilijoita, jotka asuivat Euroopassa eri pituisia aikoja maanosan sallivan ilmapiirin johdosta. Nyt Yhdysvalloista Eurooppaan muuttajat ovat keskiluokkaisia suunnannäyttäjiä, trendsettereitä, jotka ovat useissa tapauksissa ryhtyneet kyseenalaistamaan maansa yhteiskunnan jyrkkää polarisaatiota.

Tutkijoiden mukaan Yhdysvaltain jyrkkenevä poliittinen kahtiajako on lisännyt amerikkalaisten muuttohaluja. Monet pelkäävät maansa tulevaisuuden vaihtoehtojen puolesta.

Sitä mukaa kun polarisaatio Yhdysvalloissa on jyrkentynyt, yhä useampi on ryhtynyt varoittamaan, että maa saattaa ajautua sisäiseen aseelliseen yhteenottoon. Väkivaltarikosten määrä on muun muassa monissa suurkaupungeissa selvässä kasvussa vuosikymmenten vastakkaisen kehityksen jälkeen. Monille amerikkalaisille asuminen turvallisina pidetyillä alueilla on tullut sietämättömän – tai mahdottoman – kalliiksi.