Euroopassa energian hinta nousee, ja Venäjä pelaa sillä poliittista peliä: säännöstelee maakaasua ja päättää, mihin se virtaa

Venäjä aikoo siirtää Eurooppaan huomattavasti vähemmän kaasua kuin mihin putkistokapasiteetti riittäisi. Ukrainan se yrittää kiertää kokonaan.

energia
Teksti
Maarit Uber

Eurooppa haluaisi tällä hetkellä ostaa venäläistä maakaasua huomattavasti enemmän kuin Venäjä on valmis toimittamaan.

Venäjä suunnittelee vähentävänsä venäläisen kaasun virtausta Eurooppaan tulevana talvena. Näin se alleviivaa entisestään EU:n energiariippuvuutta Venäjästä. Syytöksiin kaasumarkkinoiden manipuloimisesta Venäjä on vastannut toteamalla, että se toimittaa maakaasua olemassa olevien sopimusten mukaisesti.

Eurooppa on tottunut talvehtimaan venäläisen energian turvin. Vaikka Euroopan unioni pyrkii vähentämään riippuvuutta venäläisestä energiasta, käytännössä se on vaikeaa.

Ongelmaa syventää se, että EU-maiden oma kaasuntuotanto supistuu entisestään.

Eurooppa on jo joutunut turvautumaan kaasuvarastoihinsa. Varastojen taso on painunut harvinaisen alhaiseksi.