EU vaatii jäsenmaita turvaamaan seksuaalivähemmistöjen oikeudet – niskuroijia uhkaavat taloudelliset sanktiot

Paine kohdistuu erityisesti Puolaan ja Unkariin, joiden hallitukset tukevat seksuaalivähemmistöjen avointa syrjintää.

EU
Teksti
Mika Horelli

Euroopan komissio julkaisi torstaina 12.marraskuuta 2020 ensimmäistä kertaa virallisen ohjelman seksuaalivähemmistöjen syrjinnän ehkäisemiseksi EU-maissa.

Euroopan unionin tasa-arvokomissaari Helena Dallin mukaan tulevaisuudessa ne jäsenmaat, jotka eivät kunnioita seksuaalivähemmistöihin kuuluvien yhtäläisiä ihmisoikeuksia, joutuvat unionin taloudellisten sanktioiden kohteeksi.

Komission ohjelman mukaan EU:n jäsenmaiden on vuoteen 2025 mennessä sitouduttava siihen, että seksuaalivähemmistöillä on tasa-arvoinen oikeus perustaa yhteiskunnan tunnustama perhe ja saada oikeus vanhemmuuteen. On kuitenkin jäsenmaiden oma asia, laillistavatko ne tasaveroisen avioliiton vai jonkin toisenlaisen tavan tunnustaa samaa sukupuolta olevien liittojen yhtäläinen asema yhteiskunnassa.

Lisäksi komissio haluaa laajentaa viharikosten määritelmän koskemaan seksuaalivähemmistöihin kohdistuvia rikoksia ja vihapuhetta kaikissa EU-maissa. Komission listalla on myös vaatimus siitä, että jokaisen EU:n jäsenmaan on valmisteltava oma ohjelmansa sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän kitkemiseksi.

Wienissä toimivan Euroopan perusoikeusvirasto FRA:n raportin mukaan vuonna 2019 noin 43 prosenttia EU:n alueella asuvista, seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ihmisistä oli kokenut joutuneensa syrjinnän kohteeksi.