EU-parlamentti uhkaa haastaa komission oikeuteen – Heinäluoma: Todennäköisesti menee läpi

Koronarahojen maksatus on sidottu oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Parlamentissa komission katsotaan suhtautuneen liian hellämielisesti Unkarin ja Puolan toimintaan.

elvytyspaketti
Teksti
Mika Horelli

Euroopan parlamentti uhkaa aloittaa oikeustoimet Euroopan komissiota vastaa kahden viikon kuluessa, jos komissio ei aloita oikeusvaltioperiaatteisiin liittyviä pakkotoimia Unkaria ja Puolaa vastaan.

Pakkotoimista sovittiin vuonna 2020 samaan aikaan koronalevytyspaketin kanssa.

Sopimuksen mukaan komissio voi keskeyttää EU-tukirahojen jakamisen niihin EU-maihin, jotka eivät noudata unionin peruskirjassa määriteltyjä oikeusvaltioperiaatteita.

Parlamentin päätöslauselmaehdotuksen mukaan sekä Unkari että Puola rikkovat oikeusvaltioperiaatteita. Oikeusprosesseja on meneillään EU-tuomioistuimessa, ja molempien osalta on jo annettu langettavia ratkaisuja.

Suurin osa EU-parlamentin poliittisista ryhmistä on sitä mieltä, että komissio on osoittanut haluttomuutta ryhtyä soveltamaan sääntöjä ja siksi parlamentti uhkaa nyt oikeustoimilla komissiota itseään. Komission tähänastisen kannan mukaan se olisi valmis tarkastelemaan tilannetta vasta loppuvuodesta.