EU kasvatti määrärahaa, jolla ylin johto voi ostaa yksityisiä tilauslentoja – komissio vakuuttaa huomioivansa ilmaston

Komission mukaan mahdollisuudet käyttää kaupallisia lentoja ovat kaventuneet koronapandemian aikana reittien karsimisen takia.

Euroopan unioni
Teksti
Mika Horelli

Euroopan komissio on tehnyt neljän vuoden sopimuksen yksityisten lentokoneiden käytöstä ylimpien poliitikkojen ja virkamiesten kuljettamiseen. Sopimus koskee komission, EU-parlamentin, Eurooppa-neuvoston ja EU:n ulkosuhdehallinnon edustajia.

Uuden sopimuksen mukaan tilauslentoihin voidaan käyttää enintään 13,5 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana. Edellisen, vuodet 2016–2021 kattaneen viisivuotisen sopimuksen mukaan yläraja oli 10,71 miljoonaa euroa. Uuteen sopimukseen kuuluu yhteensä 1 606 lentotuntia.

Komission mukaan lisäys oli pakko tehdä, koska koronapandemian vuoksi EU:n poliittisen johdon mahdollisuudet käyttää kaupallisia lentoja ovat kaventuneet reittien karsimisen seurauksena.

Komission mukaan se on sopimuksesta huolimatta sitoutunut tavoittelemaan EU:n ilmastotavoitteita kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi lisäämällä henkilöstönsä mahdollisuuksia videokokouksiin ja vähentämällä lentämällä matkustamista.