Brexit-esimerkki houkuttelee: Norjan keskustapuolue haluaisi irtioton EU:sta

Norjalla ei ole unionin lainsäädäntöön vaikutusvaltaa, mutta ETA-maana se on omaksunut säädökset omiin lakeihinsa vuodesta 1994 alkaen.

Brexit
Teksti
Mika Horelli

Norjassa on virinnyt riitely maan EU-suhteen tulevaisuudesta. Vaikka maa ei kuulu Euroopan unioniin, sillä on EU:n ulkopuolisista Euroopan talousalueen eli ETA:n jäsenmaista läheisin suhde unioniin.

ETA-sopimus ei ainoastaan tuo Norjaan EU:n sisämarkkinoita koskevia perussääntöjä, vaan se sisältää myös kaikki sääntöjen täytäntöön panemiseksi unionissa annetut lait.

Neljä EU:n perusvapautta, eli ihmisten, tavaroiden, pääomien ja palveluiden vapaa liikkuvuus koskee myös Norjaa. Esimerkiksi kaikilla EU:n kansalaisilla on oikeus työskennellä ja opiskella myös Norjassa. Norja kuuluu lisäksi myös Schengen-sopimukseen.

Mahdollisimman läheinen sitoutuminen Euroopan unioniin on ollut varsinkin Norjan talouselämälle tärkeää, koska öljyä ja kaasua lukuun ottamatta maan viennistä 70 prosenttia suuntautuu EU-maihin.

Norjalaiset torjuivat EU-jäsenyyden vuoden 1994 kansanäänestyksessä. Se oli sama vuosi, jolloin naapurimaat Suomi ja Ruotsi äänestivät unioniin liittymisen puolesta. Norjalla ei siis ole EU-lainsäädännön säätämisessä ääni- eikä puhevaltaa, mutta ETA:n jäsenmaana maa on kiltisti omaksunut vuodesta 1994 omiin lakeihinsa kaikki EU-säädökset.