Biomassan huonon palamisen takia kuolee joka vuosi kaksi miljoonaa ihmistä

biomassa
Teksti
Marko Hamilo
Etiopialaisnaisten ruoka kypsyy tulella, jossa palaa lanta. Kuva Jan Håkan Dahlström / Bildhuset / Lehtikuva.

Me rikkaiden maiden asukkaat olemme taipuvaisia tuntemaan syyllisyyttä fossiilisen energiankulutuksemme vaikutuksista ympäristöön ja terveyteen. Energiaköyhien kehitysmaiden päästöt biomassan polttamisesta ovat vielä paljon pahempia.

”Energiaköyhyys on yksi aikamme suurimmista hyvinvointiongelmista”, sanoi Brittiläisen Kolumbian yliopiston tutkija Hisham Zerriffi Yhdysvaltain tieteidenedistämisseuran vuosikokouksessa Vancouverissa helmikuussa.

Energiaköyhyydellä tarkoitetaan puutetta sellaisista suhteellisen puhtaista energianlähteistä kuin maakaasu ja bensiini.

Vaikka nämä uusiutumattomat fossiiliset polttoaineet lämmittävät ilmastoa, ne palavat suhteellisen puhtaasti. Aasian ja Saharan eteläpuolisen Afrikan köyhät ihmiset joutuvat päivittäisessä ruoanlaitossa turvautumaan huonosti palavaan biomassaan: puuhun, risuihin, eläinten lantaan ja puuhiileen.

Korkeassa lämpötilassa biomassan hiili palaa suurelta osin hiilidioksidiksi. Se on kasvihuonekaasu, mutta se ei yleensä haittaa terveyttä. Biomassan epätäydellisen palamisen seurauksena ilmaan pääsee häkää, nokea ja syöpää aiheuttavia pienhiukkasia.

Ruoanlaitto on riski

Päivittäinen altistuminen myrkyllisille savukaasuille on yksi maailman suurimmista tappajista. Savu tunkeutuu syvälle keuhkoihin ja aiheuttaa kuolemaan johtavia sairauksia, kuten keuhkokuumetta, keuhkosyöpää, keuhkoahtaumatautia ja sydänsairauksia – kaikkea mitä tupakkakin. Raskauden aikana savukaasuille altistuneiden naisten synnyttämien lasten syntymäpaino on alempi kuin muiden.

”Ruoanlaittoon kuolee enemmän ihmisiä vuosittain kuin malariaan”, Zerriffi sanoi.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan altistuminen ruoanlaitossa syntyvälle savulle on kehitysmaissa viidenneksi suurin sairauksien riskitekijä, ja se aiheuttaa vuosittain lähes kaksi miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Lisäksi kymmenet miljoonat ihmiset sairastuvat tauteihin, jotka olisivat estettävissä paremmilla uuneilla ja puhtaammilla polttoaineilla.

Suurin osa terveyshaitoista aiheutuu huonosta sisäilmasta. Biomassan polttaminen saastuttaa myös ulkoilmaa laajoilla alueilla. Epätäydellisessä palamisessa syntyvä noki ja metaani lämmittävät ilmastoa.

Puhtaita liesiä koteihin

Maailman energiajärjestön IEA:n arvion mukaan saastuttavan biomassan käyttö ruoanvalmistuksessa jatkuu, ellei mitään tehdä. Ongelma on pahin niillä Aasian ja Afrikan köyhimmillä alueilla, joissa väestö vielä kasvaa. Esimerkiksi Intian maaseudulla noin 80 prosenttia väestöstä polttaa biomassaa päivittäin.

IEA arvioi, että sisäilman saastumisen aiheuttamien ennenaikaisten kuolemien määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä vielä hieman nykyisestä. Saasteongelman suhteellinen merkitys kasvaa, koska malarian, aidsin ja tuberkuloosin aiheuttamien ennenaikaisten kuolemien arvioidaan vähenevän noin puoleen nykyisestä vuoteen 2030 mennessä.

YK-säätiön vetämä Global Alliance for Clean Cookstoves -aloite pyrkii vähentämään naisten ja lasten altistumista savukaasuille puhtaammilla liesillä. Aloitteen tavoitteena on saada 100 miljoonaa taloutta ottamaan käyttöön puhtaat ja energiatehokkaat keittolevyt ja polttoaineet vuoteen 2020 mennessä.

Puhtaat teknologiat perustuvat biomassan täydellisempään palamiseen. Joissakin liesissä on sähkökäyttöinen tuuletin, joka puhaltaa ilmaa tulipesään ja saa polttoaineen palamaan paremmin. Jos ulkoista virranlähdettä ei ole, lämpösähköinen elementti tuottaa sähköä lieden lämmöstä. Kaasuttava poltin taas pakottaa palavat kaasut ja savun kulkeutumaan kuumimman läpi niin, että palaminen on mahdollisimman puhdasta.

Biomassan polttaminen on ongelma maailman köyhimmillä alueilla. Hankkeen suurin haaste onkin saada puhtaan teknologian hinta niin alas, että köyhilläkin on siihen varaa.

Lannasta sähköön

Mitä enemmän kehitysmaan kotitaloudella on rahaa, sitä enemmän se käyttää energiaa – mutta sitä puhtaampaa sen käyttämä energia on.

Köyhimmät ihmiset joutuvat turvautumaan maatalouden jätteisiin, kuten olkiin ja lantaan, joiden energiasisältö on vaatimaton ja jotka palavat epäpuhtaasti. Vähän rikkaammilla on varaa polttaa puuta tai puuhiiltä. Näiden polttoaineiden keräilyyn ja kuljettamiseen kuluu köyhiltä perheiltä paljon aikaa.

Vähän paremmin toimeentulevilla kotitalouksilla on varaa petroliin tai nestekaasuun. Vaikka ne tuottavat ilmakehään hiilidioksidia, ne palavat suhteellisen puhtaasti.

Energian kuningas on paikallisesti täysin puhdas sähkö, johon köyhimmissä kehitysmaissa on varaa vain rikkaimmilla.