Belgian koululaitos vaikeuksissa: Joka neljäs yläasteensa päättävä ei ymmärrä lukemaansa

Riittämätön lukutaito on kasvava ongelma myös muissa Euroopan maissa.

Belgia
Teksti
Mika Horelli

Belgiassa joka neljäs yläasteen päättävä koululainen kärsii funktionaalisesta lukutaidottomuudesta. Heidän on äärimmäisen vaikea ymmärtää lukemansa tekstin sisältöä.

Näiltä oppilailta puuttuu usein myös riittävä ymmärrys matematiikasta, eivätkä he selviä edes päivittäisistä raha-asioistaan ilman apua.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joka neljänneltä nuorelta belgialaiselta puuttuvat keskeiset elämässä tarvittavat taidot, muotoilee Changement pour l’égalité, Mahdollisuus tasa-arvoon –kansalaisjärjestön puheenjohtaja Jacques Cornet.

Belgialaisten koulutusasiantuntijoiden mukaan tilanne johtuu maan segregoituneesta koulujärjestelmästä.

Ongelmat keskittyvät samoihin köyhien alueiden kouluihin, joilla ei ole opetuksen järjestämiseen riittävästi resursseja. Tällaisissa oloissa oppilaiden keskinäiset sosiaaliset paineet myös pahimmillaan luovat ilmapiirin, jossa oppimista ylenkatsotaan.