Belgia lisää työelämän joustoja lain voimalla: Viikon työtunnit saa jatkossa puristaa neljään päivään

Työntekijöillä on jatkossa oikeus vaatia nelipäiväistä työviikkoa tai työtuntien viikkokohtaista joustoa. Työnantaja saa kieltäytyä toiveesta vain perustellusta syystä.

työelämä
Teksti
Mika Horelli

Belgiassa täyden työviikon voi jatkossa tehdä neljässä päivässä. 21. marraskuuta voimaan astuneen työelämäreformin mukaan työntekijät voivat jakaa työviikkonsa neljään 9,5 tunnin päivään viiden 7,5 tunnin päivän sijasta.

Työntekijä saa valita myös mallin, jossa täysi 38 tunnin viikkotyöaika toteutuu pidemmällä aikavälillä, mutta yksittäisillä viikoilla tuntimäärä voi joustaa sekä ylös että alaspäin.

Oikeus työaikamallin valintaan on nimenomaan työntekijällä. Työnantaja voi kieltäytyä työntekijän pyynnöstä ainoastaan perustellusta syystä.

Sellainen voi olla esimerkiksi työn ryhmässä tehtävä luonne, teknologian asettamat vaatimukset tai se, ettei yrityksen aukioloaikoja ole mahdollista järjestää, elleivät sen työntekijät jaksota työaikaansa viidelle päivälle. Tällainen tilanne voi olla edessä esimerkiksi kaupan alalla tai hotelli- ja ravintola-alan yrityksissä.