Kahta reittiä asutettu

Uuden tutkimuksen mukaan ihminen tuli Skandinaviaan kahdessa muuttoaallossa.

tiede
Teksti
Lassi Lapintie

Skandinavia oli Euroopan viimeisiä ihmisen asuttamia alueita, sillä edellisen jääkauden paksut jääpeitteet viipyivät pohjoisessa pisimpään. Viimeiset jäätiköt vetäytyivät alueelta reilut 10 000 vuotta sitten.

Jäätiköiden väistyttyä ihmisten on otaksuttu asuttaneen Skandinavian yhtenä muuttoliikkeenä etelästä. Uusi ruotsalaistutkimus viittaa kuitenkin siihen, että muuttoliikkeitä oli kaksi.

Uppsalan yliopiston monikansallisen tutkijaryhmän genomitutkimuksessa havaittiin, että Skandinavian esihistorialliset asukkaat kuuluivat geneettisesti kahteen eri ryhmään.

Ryhmistä ensimmäinen saapui etelästä nykyisten Tanskan ja Saksan suunnalta. Pohjoisten jäätiköiden vetäydyttyä Skandinaviaan muutti myös toinen ihmisryhmä, jonka arvellaan vaeltaneen alueelle Pohjoisen jäämeren rannikkoa pitkin.