Yllättävä löytö voi tuoda apua syöpähoitoihin: Paasto uudistaa immuunijärjestelmää

Paasto auttaa myös tulehdusten torjunnassa, osoittaa Etelä-Kalifornian yliopiston tutkimus.

diabetes
Teksti
Kari Tyllilä

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Jo parin kolmen päivän paaston on todettu Etelä-Kalifornian yliopiston tutkimuksessa uudistavan veren valkosoluja ja siten vahvistavan kehon immuunijärjestelmää taistelussa tulehduksia ja syöpää vastaan.

Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös jaksottaisella niukkaravintoisella ruokavaliolla.

Tutkimussarja koostui kolmesta osasta, joissa kohteena olivat hiivat, hiiret ja ihmiset.

Hiivatutkimus tuo esille solutason muutokset, kun hiiritutkimus antaa suuntaviivoja ihmisiin kohdistuvalle työlle.

Uusin tulos tutkimussarjassa osoittaa, että niukkaravinteinen jaksottainen erikoisruokavalio uudistaa immuunijärjestelmää suunnilleen samalla tavalla kuin täydellinen vesipaasto.

Tiukan vesipaaston noudattaminen on eniten sitä tarvitseville usein ylivoimaisen vaikeaa. Ongelma on myös, että nykyisessä elämäntyylissä on vaikea hiljentyä paastoon edes kolmeksi päiväksi.

Hiirikokeissa käytettiin nelipäiväisiä niukan ravinnon jaksoja kahdesti kuussa.

Vaikutukset ulottuivat immuunijärjestemän uudistumisen ohella muun muassa tulehdussairauksien vähenemiseen, kognitiivisten kykyjen paranemiseen ja luukadon vähenemiseen.

Vastaava 19 ihmisen pilottikoe, joka käsitti neljän päivän dieettijakson kolmena perättäisenä kuukautena, vähensi merkkejä ikääntymisestä, diabeteksesta, verisuonisairauksista ja syövästä, kaikki ilman sivuvaikutuksia.

 

Sekä paastossa että niukkaenergisessä erikoisruokavaliossa veren leukosyytit eli valkosolut vähenevät. Kun solujen määrä jälleen paastojakson jälkeen nousee, niiden täytyy syntyä jostain.

Tämä sai tutkimusryhmän pohtimaan näiden ilmiöiden taustaa.

Lopputulos oli, että paaston tai niukan ravinnonsaannin aikana elimistö käyttää tehottomaksi käyneitä soluja energiantarpeeseensa, ja paastojakson päätyttyä kehon kantasolut aktivoituvat valkosoluiksi. Luuydin alkaa tuottaa vereen tehostetusti myös muita tulehdusten torjuntaan suuntautuneita soluja.

Paasto toimii tutkimuksen mukaan eräänlaisena kytkimenä, joka saa kantasolut horrostilasta aktiivisiksi ja uudistumaan.

 

Tutkimusta johtaneen Etelä-Kalifornian yliopiston ikääntymistä tutkivan laitoksen johtajan Valter Longon mukaan oli yllätys, että paaston vaikutukset verisolujen uudistumiseen olivat niin merkittävät.

Longon mukaan hyvä uutinen on myös se, että elimistö pääsee paaston avulla eroon immuunijärjestelmän vahingoittuneista tai vanhentuneista tehottomista osista, jolloin tuloksena on käytännössä uusi immuunijärjestelmä.

Tästä on apua myös kemoterapian yhteydessä.

Kemoterapia on tehokas syövän hoitokeino, mutta se tuhotessaan syöpäsoluja se vahingoittaa immuunijärjestelmää.

Hiirillä tehty tutkimus myös todisti Longon mukaan ensimmäistä kertaa sen, että myös paastoa jäljittelevä niukka dieetti aktivoi immuunijärjestelmän ja altisti syöpäsolut immuunijärjestelmän toiminnalle.

Tämä voi Longon mukaan olla edullinen tapa parantaa kemoterapian tehoa.

Vastaava on todettu myös ihmisillä.

Tutkijoiden tekemässä kliinisessä kokeessa havaittiin immuunijärjestelmän suojautuvan myrkyttymiseltä, kun ryhmä potilaita paastosi 72 tuntia ennen kemoterapiaa.

Tutkimuksissa todettiin, että neljän päivän vähäkalorinen erikoisdieetti ja kahden päivän vesipaasto toimivat yhtä tehokkaasti yhdistettynä kemoterapiaan.

 

Paasto eri muodoissaan on ollut vuosituhansia sekä parantava että uskonnollinen rituaali.

Länsimainen lääketiede on suhtautunut paaston vaikutuksiin epäilevästi, mutta viime aikoina tieteellinen tutkimus on piristynyt.

Myös jaksottaisen ”pätkäpaaston” vaikutuksista on julkaistu viime aikoina enenevässä määrin lääketieteellistä tietoa.

Paaston parantavien vaikutusten on raportoitu ulottuvan immuunijärjestelmän uusiutumisen ohella muun muassa epilepsiaan, kakkosluokan diabetekseen, luukatoon, syöpään, sydän- ja verisuonitauteihin sekä hidastavan ikääntymistä.