Yksin kotona

Yksinäisyydestä kärsivät eniten nuoret miehet yksilökeskeisissä maissa.

tiede
Teksti
Lassi Lapintie

Yksinäisyys on yksi nykyihmisen suurista terveysongelmista, joka haittaa mielenterveyden ohella myös kehoa. Yksinäisyyden uskotaan muun muassa altistavan sydän- ja verisuonitaudeille.

Yksinäisyys piinaa ihmisiä kaikkialla maailmassa, mutta sen yleisyys ja vakavuus riippuu iästä, sukupuolesta ja kulttuurista. Tämä käy ilmi monikansallisesta tutkimuksesta, jonka aineisto on peräisin Britannian yleisradioyhtiö BBC:n toteuttamasta kyselystä.

Aineisto on kokonsa puolesta poikkeuksellisen suuri. Tutkimuksen kohteena oli yli 46 000 BBC:n kyselyyn vastannutta ihmistä 237 eri maasta tai alueelta. Iät vaihtelivat 16:sta aina 99 vuoteen.

Tutkijoiden mukaan yksinäisyyden tunne syntyy, kun ihmisen sosiaalisten suhteiden määrä tai laatu eivät vastaa sitä, millaisia suhteita hän toivoisi.