Wikipedia: Näin arvioit artikkelien luotettavuutta

internet
Teksti
Jasper Kaarna

WikiDashboard valaisee Wikipedian muokkaushistoriaa ja paljastaa kiistellyt aiheet.

WikiDashboard
Ruutukaappaus englanninkielisen Wikipedian holokausti-artikkelista WikiDashboardin kautta.

Wikipedia on maailman luetuimpia verkkosivuja. Jättimäisen tietosanakirjan kasvaessa on kasvanut myös keskustelu siitä, kuinka paljon kaikkien muokattavissa olevaan tietoon voi luottaa.

Palo Alto Research Center on kehittänyt yhden ratkaisun.

WikiDashboard avaa lukijalle artikkelin muokkaushistoriaa. Wikipedia merkitsee itsekin artikkeleja kiistanalaisiksi, mutta merkintöjen kattavuuteen ei voi luottaa. WikiDashboardin idea perustuu siihen, että mitä enemmän artikkelia on muokattu eestaas, sitä todennäköisemmin artikkeli käsittelee kiistanalaista aihetta.

Tarkoitus on helpottaa lukijaa ymmärtämään, kuinka varauksella artikkelin sisältämään kannattaa suhtautua. WikiDashboardin avulla voi myös tutkia, mitä muita artikkeleita kukin kirjoittaja on muokannut.

SK:n toimitus kokeili englanninkielisen Wikipedian artikkelia holokaustista, sillä Natsi-Saksan historia herättää tunnetusti kuohuntaa. Artikkelia oli muokattu kaiken kaikkiaan 6980 kertaa. Eniten artikkelia on muokannut käyttäjä SlimVirgin, 661 kertaa. Se käsittää 9,5 prosentia kaikista muokkauskerroista.

Israelia käsittelevää artikkelia oli muokattu puolestaan 7491 kertaa. Potin vei käyttäjä Tariqabjotu, jolle muokkauskertoja oli kertynyt 590, siis 7,9 prosentia. Vertailupohjaksi otettua Suomen sisällissotaa (”Finnish Civil War”) käsittelevää artikkelia oli muokattu 1527 kertaa, joista käyttäjä Illummeenin 329 muokkausta käsittävät 19,8 prosenttia.

Pienelläkin otannalla voi päätyä seuraaviin huomioihin:

  • Suurin osa kunkin artikkelin muokkauskerroista on kasautunut muutamalle aktiivimuokkaajalle ajoittuen selviin muokkauspiikkeihin.
  • Ennen muokkauspiikkejä muokkailu on satunnaisempaa, sekä muokkaajien että muokkauskertojen osalta.
  • Piikkien jälkeen artikkeleita muokkaillaan enää hyvin harvakseltaan.

Esitetyt luvut kerättiin WikiDashboardin huhtikuun 2008 versiolla.