Viheriö virkistää

Golfin peluu on terveellistä erityisesti ikäihmisille. Lajissa iäkkäämpikin voi kilpailla.

tiede
Teksti
Lassi Lapintie

Golf ei ole raskasta liikuntaa vaativa urheilulaji, mutta tuoreen amerikkalaistutkimuksen mukaan golfarit ovat selvästi ikätovereitaan terveempiä. Harrastus näkyy selvästi pienempänä kuolleisuutena ikääntyneiden parissa.

Aineistoon kuului noin 5 900 keski-iältään 72-vuotiasta ihmistä, joihin kuului 380 golfaria. Golfariksi määriteltiin tutkimuksessa vähintään kerran kuukaudessa golfia harrastava. Koehenkilöitä seurattiin säännöllisin terveystarkastuksin vuosina 1989–1999 Yhdysvalloissa.

Golfarien kuolleisuus kymmenen vuoden ajanjaksolla oli 15,1 prosenttia. Luku oli lähes kymmenen prosenttiyksikköä pienempi kuin golfia harrastamattomilla, joista kuoli samalla seurantajaksolla 24,6 prosenttia.

Liikunnan määrältään golf vertautuu kävelyharrastukseen, mutta tutkijat arvelevat kilpailuelementin tuovan omat etunsa lajiin.