Reipas kävely kannattaa

Kävely sadan metrin minuuttivauhtia voi pienentää sydän- ja verisuonitautien riskiä.

tiede
Teksti
Lassi Lapintie

Kävelyvauhdin kasvattaminen saattaa pidentää ikää, vihjaa uusi tutkimus. Nopean ja keskinopean kävelyvauhdin havaittiin liittyvän sekä pienempään yleiseen kuolleisuuteen että pienempään kuolleisuuteen sydän- ja verisuonitautien vuoksi.

Havainnot tehtiin yhdestätoista kyselytutkimuksesta, jotka toteutettiin Englannissa ja Skotlannissa 1994–2008. Näissä vastaajat raportoivat muun muassa omasta kävelyvauhdistaan. Aineistoa verrattiin maiden yleisiin kuolleisuustilastoihin.

Kävelyvauhdin vaikutusta kuolleisuuteen arvioitiin kolmesta näkökulmasta, jotka olivat yleinen kuolleisuus, kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin sekä syöpäkuolleisuus.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan kävelyvauhtinsa joko hitaaksi, tavanomaiseksi, melko nopeaksi tai nopeaksi, jolla tarkoitettiin yli 6 kilometrin tuntinopeutta. Se vastaa sataa metriä minuutissa.