Vanhus kammoaa laitoshoidossa yksilöllisyyden katoamista

Suomessa vanhukset kyllä ruokitaan, puetaan ja pestään, mutta liian usein kohtaaminen ihmisenä unohtuu, sanoo tutkija.

ikääntyminen
Teksti
Lauri Seppälä

Kun vanha ihminen päätyy pitkäaikaishoitoon, hänen yksilöllisyytensä on koetuksella monista syistä.

Pelkästään ikääntymis- ja toimintakykymuutokset sekä usein myös dementoivat sairaudet haastavat vanhan ihmisen identiteettiä ja persoonan pysyvyyttä.

Kun tähän lisätään vielä aiemman kodin, naapuruston ja usein myös sosiaalisten suhteiden menetys, haaste kasvaa entisestään, selvittää Tampereen yliopiston gerontologian väitöskirjatutkija Jari Pirhonen, joka tutkii väitöskirjassaan vanhusten pitkäaikaishoitoa.

”On ihan eri asia tulla kohdatuksi ihmisenä kuin potilaana”, Pirhonen sanoo.

Pirhosen tutkimusten mukaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa ihmisiä kammoksuttaa ennen kaikkea se, miten heidän persoonansa ja yksilölliset tapansa jäävät huomiotta. Pitkäaikaishoidossa kyse on tehostetusta palveluasumisesta, ei sairaalahoidosta.