Tutkimus: Yli viisikymppisillä aivot raksuttavat yhä vain paremmin

Fyysinen terveys on kuitenkin heikentynyt.

asunnot
Teksti
Lauri Seppälä

Yli 50-vuotiaat pärjäävät entistä paremmin kognitiivisia kykyjä mittaavissa tehtävissä, selviää Plos One -lehdessä julkaistusta saksalaistutkimuksesta. Samanaikaisesti fyysinen terveys on laskenut.

Tutkimuksessa vertailtiin vuoden 2006 ja 2012 tietoja, jotka koskivat 50–90-vuotiaiden henkilöiden kognitiivisen prosessoinnin nopeutta, fyysistä kuntoa ja henkistä terveyttä.

Lopputuloksissa ilmeni, että koehenkilöt saivat kognitiivisia kykyä mittaavissa testeissä huomattavasti paremmat pisteet vuonna 2012 kuin mitä samanikäiset saivat kuusi vuotta aikeisemmin.

Sen sijaan koehenkilöiden keskimääräinen fyysinen toimintakunto ja henkinen terveys olivat heikommalla tasolla vuonna 2012 kuin mitä oli todettavissa samanikäisten tapauksessa vuonna 2006. Erityisen vahvasti tämä havainto päti 50–64-vuotiaiden miesten kohdalla.

Aikaisemmissa tutkimuksissa kyseisiä ominaisuuksia mittaavat pisteytykset ovat kulkeneet ajan kuluessa samaan suuntaan. Saksalaistutkimus on ensimmäinen, joka osoittaa, että kehityssuunta ei ole enää yhteneväinen.