Tutkijat yllättyivät: Nämä lääkkeet altistavat henkirikoksille

Masennuslääkkeet ovat mainettaan turvallisempia.

henkirikokset
Teksti
Marko Hamilo

Viime vuosina on käyty keskusteltua masennuslääkkeiden vaikuttavuudesta ja haittavaikutuksista. On pelätty, että depression hoitoon tarkoitetut serotoniinin takaisisoton estäjät eli SSRI-lääkkeet lisäisivät väkivaltaista käyttäytymistä.

Itä-Suomen yliopiston yhdessä Ruotsin Karoliinisen instituutin kanssa tekemä tutkimus kuitenkin osoittaa, että masennuslääkkeillä on vain heikko yhteys henkirikoksen riskiin. Sen sijaan erilaiset kipulääkkeet ja ahdistusta lievittävät benzodiatsepiinit voivat nuorilla tutkimuksen mukaan jopa moninkertaistaa riskin tehdä henkirikos.

World Psychiatry -lehdessä julkaistu tutkimus on metodologiselta laadultaan ainutlaatuinen maailmassa.

Oikeuspsykiatrian professori Jari Tiihosen tutkimusryhmä analysoi 959 henkirikoksesta tuomitun henkilön reseptilääkkeiden käyttöä.

Epäily masennuslääkkeiden aggressiivisuutta lisäävästä vaikutuksesta on noussut puheenaiheeksi muun muassa koulusurmien yhteydessä.