Sukupuista suurin

Sukututkijat jäivät kakkoseksi, kun genetiikan tutkijat loivat 27 miljoonan ihmisen sukupuun koko lajille.

tiede
Teksti
Lassi Lapintie

Kun kansakunnat käyvät kauppaa tai sotaa, on lopulta kyse yhden ja saman perheen sisäisistä suhteista. Kaikilla meistä on yhteiset esivanhemmat Afrikassa.

Ihmisen leviämistä yhden mantereen vähäpätöisestä ihmisapinasta koko planeetan kattavaksi sivilisaatioita rakentavaksi lajiksi on kartoitettu Oxfordin yliopiston tutkijoiden geneettisessä sukupuussa. Sitä pidetään toistaiseksi suurimpana ja tarkimpana lajin sukupuuna.

Tutkimus perustuu hieman yli 3 600 ihmisen kartoitettuun perimään yhteensä 215 eri ihmisväestöstä. Näytteet on kerätty nykyihmisistä ja muinaislöydöistä. Muinaisperimän iät vaihtelivat tuhansista vuosista yli 100 000 vuoteen.

Algoritmin avulla näytteistä luotiin sukupuu, joka kattaa liki 27 miljoonaa ihmisyksilöä valtavalta ajanjaksolta. Tekniikoiden kehittyessä karttaa voidaan päivittää.