Tutkijat kumoavat myytin: porno kiihottaa naisia siinä missä miehiäkin

Porno stimuloi ihmisten aivoja samaan tapaan, mutta miehet ja naiset suhtautuvat pornoon eri tavalla.

aivotutkimus
Teksti
Mika Horelli

Kuvitelma siitä, että miehet kiihottuisivat naisia enemmän nähdessään pornografista materiaalia, on viimeisimmissä tutkimuksissa todettu virheelliseksi.

Saksalaisen Tübingenin yliopiston biologisen kybernetiikan laitoksen tutkijat Hamid Noori ja Max Planck kävivät läpi 61 eri aivotutkimusta, joissa oli skannattu 1 850 miehen ja naisten aivoja samalla, kun heille näytettiin pornografista materiaalia. Eri sukupuolten aivojen reagoinnissa ei ollut käytännössä mitään eroa.

Tutkijoiden mukaan on myytti, että naisia kiihottaisi visuaalinen pornografinen virikkeistö vähemmän kuin miehiä. Monissa tähänastisissa tutkimuksissa, jotka ovat perustuneet tutkittavien itsensä antamiin kysymysvastauksiin, miehet ovat säännönmukaisesti osoittaneet naisia suurempaa kiinnostusta pornoa kohtaan. Tästä on usein vedetty se johtopäätös, että seksuaalisesti kiihottuakseen naiset tarvitsisivat miehiä voimakkaammin emotionaalisen siteen kiihottumisen kohteeseen.

Vaikka pornon stimuloiva vaikutus aivoihin on havaittu yhtäläiseksi, tutkijoiden mukaan miehet ja naiset kuitenkin suhtautuvat siihen eri tavalla, minkä vuoksi miehet kuluttavat pornoa naisia selvästi enemmän. Luvut vaihtelevat lähteiden mukaan, mutta arvioidaan, että kaupallisen pornon kuluttajista noin 20–30 prosenttia on naisia.

Tutkijoiden mukaan naisten pienempi osuus perustuu kulttuurisiin eikä psykofyysisiin eroihin miesten ja naisten välillä. Toisin sanoen naiset kokevat pornon katsomisen stigmatisoivampana kuin miehet, joiden pornon kulutusta pidetään sosiaalisesti hyväksyttävämpänä.