Historiallinen kuolleisuus

Koronavirus aiheutti useassa maassa suurimman lisäkuolleisuuden sataan vuoteen.

tiede
Teksti
Lassi Lapintie

Yksi tapa arvioida koronapandemian vaikutuksia on verrata sen ja aiempien epidemioiden näkyvyyttä kuolleisuustilastoissa. Vaikka kaikissa maissa koronaviruksen aiheuttamia kuolemia ei ole kirjattu kattavasti, kokonaiskuolleisuustilastoista pandemian vaikutukset näkyvät selvemmin.

Kokonaiskuolleisuudessa ovat mukana kaikki kuolinsyyt, eli ylimääräinen kuolleisuus pitää sisällään myös kaikki pandemian epäsuorat vaikutukset kuolinsyihin.

Tuoreessa arviossa kuolleisuusvaikutuksia tarkasteltiin kolmessa maassa: Ruotsissa, Espanjassa ja Sveitsissä. Maita yhdistää se, että kukin niistä onnistui pysymään ulkona valtavia kuolleisuuslukuja aiheuttaneista maailmansodista. Maat ovat myös pitäneet luotettavasti kirjaa kuolleisuudesta yli vuosisadan ajan.

Tutkimuksen mukaan koronavirus aiheutti kaikissa kolmessa maassa vuonna 2020 suurimman piikin kuolleisuudessa sitten vuonna 1918 puhjenneen espanjantautipandemian.