Tissuttelu näkyy aivoissa – kohtuukäyttökin jättää jäljen

Maltillinenkin alkoholinkulutus kytkeytyy kognitiivisten kykyjen hiipumiseen, osoitti laaja seurantatutkimus.

aivot
Teksti
Kirsi Heikkinen

Rankan ryyppäämisen tiedetään rusikoivan aivoja, mutta kohtuukäytön aivovaikutuksia on tutkittu varsin vähän – ja ristiriitaisin tuloksin.

Oxfordin yliopiston ja Lontoon University Collegen tutkijat selvittivät  pitkäaikaisen alkoholinkäytön yhteyttä aivorakenteisiin niin kutsutusta Whitehall II -tutkimusaineistosta. Siinä on seurattu yli 10 000 britin elämää ja terveyttä vuodesta 1985.

Nyt analysoituun otokseen kuului 527 miestä ja naista, jotka tutkimuksen alussa olivat 37–50-vuotiaita.

Joukon alkoholinkulutusta on luodattu säännöllisin väliajoin 30 vuoden ajan. Koehenkilöt ovat myös osallistuneet lukuisiin kognitiivisia kykyjä mittaaviin testeihin, ja  muutama vuosi sitten heidän aivonsa magneettikuvattiin.

Alkoholi heikensi myös kielellistä sujuvuutta.