Tieteen vuosi 2015: Joutuuko supersymmetria epäilyn alle?

Tiede raivaa tietä Higgsin jälkeiseen fysiikkaan, etsii rokotetta ebolaan ja kurottaa lähelle Plutoa.

ebola
Teksti
Marko Hamilo

Kaksi vuotta sitten fysiikka tuli valmiiksi, tai ainakin sen perusta, niin sanottu standardimalli. Euroopan hiukkastutkimuskeskus Cernin hiukkaskiihdytin LHC oli tuottanut riittävästi havaintoja, jotta voitiin todeta muille hiukkasille massan antavan Higgsin hiukkasen tulleen kokeellisesti varmistetuksi.

Brittifyysikko Peter Higgs sai yhdessä belgialaisen kollegansa François Englertin kanssa vuonna 2013 fysiikan Nobel-palkinnon jo 1960-luvulla esittämästään mekanismista, joka selittää alkeishiukkasten massan.

Higgsin ja muiden 1960-luvulla työskennelleiden teoreettisten fyysikoiden oivallukset olivat tavattoman merkittäviä. Heidän luomansa standardimalli vahvistettiin kokeellisesti hiukkanen hiukkaselta, Higgsin bosoni niistä viimeisenä.

Hiukkaskiihdyttimen käyttäjiä ei ole ainakaan vielä palkittu. Higgsin hiukkasen vahvistaminen kokeellisesti ei ollut välttämättä suuri läpimurto – eräässä mielessä se vei fysiikan umpikujaan. Standardimalli valmistui, mutta sitä ei ole pystytty integroimaan yleiseen suhteellisuusteoriaan.