Suomalaistutkija jälleen kiinni plagiaatista

Tarkastajat vaativat tutkimukseen erillisen korjausluettelon.

plagiointi
Teksti
Tuomo Lappalainen

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Talentumin marraskuussa plagiointiepäilyjen takia myynnistä vetämän Virtuaalimaine-kirjan taustalta paljastuu uusia kummallisuuksia.

Kirja poistettiin kaupoista, kun kustantajalle oli selvinnyt, että kirjoittaja, lehtori ja mainekonsultti Pasi Tuominen oli kopioinut siihen melkein sanatarkkoja lainauksia muutama vuosi aikaisemmin valmistuneesta gradusta. Tuominen pahoitteli itse jälkeenpäin tapahtunutta ja laittoi sen huolimattomuuden piikkiin.

Suomen Kuvalehden tekemissä selvityksissä on löytynyt dokumentteja, jotka osoittavat, että myös Tuomisen viime vuonna valmistuneessa väitöskirjassa on samoja piirteitä kuin Talentumin hyllyttämässä teoksessa.

Tuominen väitteli tohtoriksi englantilaisessa Hertfordshiren yliopistossa vuonna 2012. Hän kertoo perustamansa Horecon-yhtiön nettisivuilla väitöskirjansa olevan ”ensimmäinen kansainvälinen tutkimus Hospitality-bisneksen ja asiakasdialogin integroinnista yrityksen maineen johtamiseen ja kannattavaan liiketoiminnan kehittämiseen”.

Integrated Marketing Communications and Brand Tribalism in a Postmodern Hospitality Reputation Management Process -nimisessä työssä on liitteineen ja lähdeluetteloineen vähän yli 300 sivua. Lähempi tarkastelu paljastaa, että noin neljän sivun pituinen osuus sivuilla 96-100 on lähes sanasta sanaan kopioitu Journal of Strategic Marketing -aikakauslehdessä vuonna 1998 julkaistusta Manchester Business Schoolin professorin Francis A. Buttlen artikkelista Word of mouth: understanding and managing referral marketing. Väitöskirjaan on lähinnä muutettu joitakin yksittäisiä sanoja, aikamääreitä ja lähdemerkintöjä.

Tuominen esimerkiksi kirjoittaa: ”It has been assumed thus far that management’s focus is only on WOM between consumers. This need not be so. Relationship marketing’s six-markets model points out that marketers are concerned with building and maintaining mutually beneficial relationships in a variety of domains: customers (which may be end users or intermediaries), suppliers/alliances, employees, recruitment and referral markets (Christopher, Payne and Ballantyne, 1991, p.9).”

Sama kohta Buttlen neljätoista vuotta aikaisemmassa artikkelissa kuului seuraavasti: ”We have assumed thus far that management’s focus is only WOM between consumers. This need not be so. Relationship marketing’s six-market model (Fig. 1) points out that marketers are concerned with building and maintaining mutually beneficial relationships in a variety of domains: customers (which may be end users or intermediaries), suppliers/alliances, employees, influentials, recruitment and referral markets (Christopher et al., 1991).”

Toinen lainaus Tuomiselta: ”As of a marketing perspective, word of mouth can be either positive or negative. Positive WOM follows when good news, testimonials and endorsements desired by the company are uttered. Negative WOM is naturally the mirror image, which companies try to avoid at any cost. It is worth noting that what is negative from a corporate viewpoint may be regarded as extremely positive from a consumer viewpoint.”

Buttlen artikkelissa sama asia ilmaistiin näin: ”From a marketing perspective, WOM can be either positive or negative. Positive WOM occurs when good news testimonials and endorsements desired by the company are utterend. Negative WOM is the mirror image. It is worth noting that what is negative from a corporate viewpoint may be regarded as extremely positive from a consumer viewpoint.”

Vastaavanlaisia esimerkkejä löytyy muitakin.

Alun perin Buttlen kirjoitusta ei edes mainittu väitöskirjan lopussa olevassa lähdeluettelossa. Itse tekstissä siihen viitattiin muutaman kerran.

Tuominen sanoo tekstien samankaltaisuuden johtuvan tässäkin tapauksessa siitä, että hän oli editointivaiheessa huolimaton. Väitöskirjan tarkastajien vaatimuksesta siihen piti jälkeenpäin liittää erillinen korjaussuositusluettelo, jossa lähdeluetteloa on täydennetty ja suoraan Buttlen tekstistä otetut pitkätkin katkelmat – ei tosin aivan kaikki – on pantu lainausmerkkeihin. Se riitti tässä tapauksessa yliopistolle.

Itse väitöskirja jäi tarkastuksen jälkeenkin alkuperäiseen muotoon, jollaisena se löytyy myös verkosta yliopiston sivuilta.

 

Lisää yliopistoissa tapahtuvasta plagioinnista perjantaina 13.12. ilmestyvässä Suomen Kuvalehdessä.