Paljastava palkkatesti

Tasa-arvo-ongelmiin puuttumista vaikeuttaa se, että ongelmien olemassaolosta ei olla samaa mieltä.

tiede
Teksti
Lassi Lapintie

Tiedelehti Science Advancesissa ilmestynyt brittitutkimus esittää, että sukupuolisyrjintään syyllistyvät useimmiten ihmiset, joiden mielestä se ei ole ongelma heidän ammatissaan. Tutkimuksessa näin todettiin tapahtuneen eläinlääkäreiden kohdalla.

Tutkimuksessa esimiehille annettiin identtiset tiedot kuvitteellisista työntekijöistä, joiden ainoana erona oli tyypillinen brittiläinen miehen tai naisen nimi (Mark tai Elizabeth). Sen jälkeen esimiehiä pyydettiin arvioimaan työntekijöiden osaamista ja päättämään, millaista palkankorotusta he näille suosittelevat.

Suurin osa arvioi miehen nimellä varustetun työntekijän pätevämmäksi ja suositteli tälle suurempaa palkankorotusta. Vääristymä johti kahdeksan prosentin palkkaeroon.

Tähän kaksoisstandardiin syyllistyivät tutkimuksen mukaan erityisesti ne esimiehet, jotka olivat aiemmassa kyselyssä kertoneet, etteivät he usko sukupuolisyrjinnän olevan ongelma omassa ammatissaan.