Simpanssienkin älykkyys on geeneissä

Tutkijat tekivät simpansseille oman kognitiivisten kykyjen testin.

älykkyys
Teksti
Marko Hamilo

Jotkut simpanssit ovat älykkäämpiä kuin toiset, ja puolet älykkyyden vaihtelusta selittyy geneettisillä eroilla. Tähän tulokseen päätyi Yerkes National Primate Research Centerin tutkija William Hopkins kollegoineen.

Current Biology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan nämä geneettiset erot auttavat myös ymmärtämään muidenkin kädellisten kognitiivisia kykyjä ja niiden evoluutiota.

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään jo hyvin, että geneettiset erot selittävät suuren osan ihmisten suorituskykyeroja älykkyystesteissä. Geenien vaikutusta eläinten älykkyyseroihin ei ole aiemmin juuri tutkittu.

Uudessa tutkimuksessa mitattiin 99 simpanssin suoriutumista simpansseille kehitetyllä, standardoidulla kognitiivisten kykyjen testillä. Noin 50 prosenttia havaituista eroista selittyi geneettisillä tekijöillä.

Simpanssien älykkyyden tutkimista yksinkertaistaa se, että sosiokulttuuriset tekijät, kuten erot koulujärjestelmissä, puuttuvat.