Seuraava katastrofi: Hiekka loppuu

Kasvava rakentaminen syö maailman hiekkarannat ja aiheuttaa ympäristöongelmia.

eroosio
Teksti
Kari Tyllilä

Yhden Mont Blanc -vuoren tilavuuden verran hiekkaa, 40 miljardia tonnia. Se kuluu ihmisen tarpeisiin joka vuosi. Hiekka hupenee, ja sen hankkiminen aiheuttaa mittavat ympäristötuhot.

Hiekka on yllättäen noussut uusiutumattomien luonnonvarojen puutelistalle öljyn, kaasun ja kivihiilen rinnalle. Hyvälaatuista meri- tai jokihiekkaa tarvitaan rakennusten betoniin, siltoihin ja teiden päällysteisiin, mutta hiekka on myös keskeinen elektroniikkateollisuuden raaka-aine. Eikä lasikaan synny ilman hiekkaa.

Kokonaan uusi massiivinen hiekan tarvitsija on öljy- ja maakaasuteollisuus. Se käyttää kovaa kvartsihiekkaa veteen ja kemikaaleihin sekoitettuna murtaakseen kallioperää, jolloin siihen sitoutunut öljy ja kaasu vapautuu.

Tämä uusi vesisärötystekniikka on nostamassa USA:n kokonaan energiaomavaraiseksi jo lähivuosina. Hintana ovat mittavat ympäristöongelmat, ei pelkästään öljy- ja kaasuesiintymien yhteydessä vaan myös kvartsihiekan louhintapaikoilla, ennen kaikkea Wisconsinin osavaltiossa.

Yksi porauskohde voi vaatia yli 2000 tonnia kvartsihiekkaa ennen kuin se ehtyy.