Sähkötupakka – ”fantastinen mahdollisuus” kansanterveydelle

Suomessa ei olla vakuuttuneita: turvallisuudesta ei ole löytynyt tarpeeksi luotettavaa tutkimusnäyttöä.

kansanterveys
Teksti
Marko Hamilo

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Sähkötupakka voi olla fantastinen mahdollisuus kansanterveydelle. Tätä hieman yllättävää mieltä olivat monet sähkötupakkaan perehtyneet asiantuntijat Yhdysvaltain tieteidenedistämisseuran vuosikokouksessa viime helmikuussa.

Muutamassa vuodessa yleistynyt sähkösavuke on monille terveyspolitiikan ammattilaisille vain tupakkateollisuuden uusin keino pitää ihmiset nikotiinikoukussa. Maailmalla on kuitenkin paljon asiantuntijoita, jotka näkevät sähkösavukkeen höyryssä paitsi uhkia, myös mahdollisuuksia.

Sähkösavukkeen keksi 12 vuotta sitten kiinalainen kemisti Hon Lik, joka tupakoi kaksi askia päivässä, eikä onnistunut pääsemään addiktiostaan eroon nikotiinilaastarilla.

Laite on yksinkertainen: siinä on akku ja lämpövastus, joka kuumentaa nikotiinia ja makuaineita sisältävän nesteen höyryksi, joka tuntuu kurkussa lähes samalta kuin tupakka. Siitä kuitenkin puuttuvat monet tupakansavun erittäin haitalliset aineet, kuten terva ja häkä.

Tiedetoimittaja Matt Ridley hehkutti kesäkuussa Likin keksintöä ylisanoin The Spectator -lehdessä. Ridley kirjoittaa Likin pelastaneen enemmän ihmishenkiä kuin kukaan muu, jonka Ridley on tavannut. Ja lääketieteestä kirjoittava Ridley on varmasti kohdannut lukuisia lääkäreitä, jotka ovat pelastaneet paljon ihmishenkiä.

”Sähkötupakka ajaa tupakointia alas tavattoman nopeasti, ja se näyttäisi onnistuvan siinä missä vuosikymmenien kansanterveystyö on epäonnistunut”, Ridley arvioi. Ja mikä ironisinta, sähkötupakka on vähentänyt tupakointia ilman että sen käyttöön olisi virallisesti kannustettu. Pikemminkin terveysviranomaiset ovat vastustaneet sähkötupakkaa.

 

Uhkia eivät sähkötupakan kannattajatkaan kiistä. On huolehdittava siitä, että sähkösavuke suunnataan nimenomaan nikotiinikorvaushoidoksi vain tupakkaa jo polttaville. On estettävä nuorten jääminen nikotiinikoukkuun turvalliseksi mieltämänsä sähkötupakan ansiosta.

Huoli nuorista ei ole aiheeton. Samassa amerikkalaiskonferenssissa Yhdysvaltain kansallisen päihdetutkimusinstituutin Nidan varajohtaja Wilson Compton kertoi Michiganin yliopiston tutkimuksesta vuodelta 2014. Sen mukaan 14-vuotiaista yhdysvaltalaisista koululaisista 8,7 prosenttia oli edellisen kuukauden aikana polttanut sähkösavukkeita, perinteistä tupakkaa oli polttanut neljä prosenttia. 16-vuotiaista sähkötupakkaa oli polttanut 16,2 prosenttia, tavallisia savukkeita seitsemän prosenttia.

Comptonin mukaan ”on sangen yllättävää, että suurempi osuus Yhdysvaltain teineistä kertoo nyt käyttävänsä sähkösavukkeita kuin perinteisiä tupakkasavukkeita”.

 

Brittiläisen tupakointia vastustavan järjestön Action on Smoking and Health johtaja Deborah Arnottin mukaan tupakkapolitiikassa on kaksi koulukuntaa. Myös Arnott puhui maaliskuun konferenssissa tilaisuudessa, joka pohti sähkösavukkeiden roolia terveyden edistämisessä.

Perinteisellä koulukunnalla on Arnottin mukaan kolme tavoitetta: he haluavat eroon tupakoinnista, nikotiiniaddiktiosta ja tupakkateollisuudesta. Sähkösavukkeelle he sanovat ei, koska se ei lopeta nikotiiniaddiktiota eikä siihen perustuvaa teollisuutta. Tupakkateollisuus ei keksinyt sähkösavuketta, mutta jos kuluttajat siirtyvät laajasti poltettavasta tupakasta sähkösavukkeeseen, perinteinen tupakkateollisuus voi seurata mukana.

Harm reduction -koulukunta pyrkii vain tupakoinnin haittojen vähentämiseen, eikä anna suurta painoa muille tavoitteille. Koulukunnan ajattelua voi luonnehtia käytännölliseksi realismiksi, jossa uskotaan siihen, että paras on usein hyvän vihollinen. Parasta olisi, jos ihmiset lopettaisivat tupakoinnin kokonaan. Niin ei kuitenkaan käy, joten on parempi, että tupakoijat siirtyvät sähkösavukkeisiin.

”Ihmiset tupakoivat nikotiinin takia, mutta kuolevat tervaan”, Nidan Compton siteerasi psykiatri Michael Russellia. Russell oli addiktiotutkimuksen pioneeri, joka ensimmäisten joukossa 1970-luvulla selvitti, että tupakoija ei ole tavan tai tottumuksen, vaan nikotiiniriippuvuuden orja.

Comptonin mukaan tupakoinnin terveyshaitat eivät ole peräisin nikotiinista itsestään vaan välineestä, jonka avulla nikotiini annostellaan käyttäjän verenkiertoon. Vaikka suuret määrät nikotiinia voivat olla myrkyllisiä, puhdas nikotiini ei korvaushoitotuotteissa tai sähkösavukkeissa ole yhteydessä merkittäviin terveyshaittoihin.

 

Suomessa perinteinen koulukunta on vahvoilla.

”On totta, että joissakin maissa, esimerkiksi Britanniassa, puhutaan vahvasti harm reduction -ajattelun puolesta ja useat tutkijat sekä tupakointia vastustavat järjestötkin ovat suositelleet tupakoijia siirtymään sähkösavukkeisiin”, sanoo Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikköä johtava ylilääkäri Antero Heloma Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. ”Suomessa ollaan Maailman terveysjärjestön WHO:n linjalla siten, että keskeistä on päästä irti nikotiiniriippuvuudesta ja sitä aiheuttavista tuotteista.”

Meillä sähkösavukkeita saa myydä, muttei mainostaa. Nikotiinia sisältävien nesteiden myynti on kielletty, mutta niitä voi tilata Euroopan talousalueen maiden verkkokaupoista omaan käyttöön.

Heloma perustelee Suomen kantaa sillä, että toistaiseksi ei ole luotettavaa tutkimusnäyttöä, että sähkösavukkeet auttaisivat tupakoinnin lopettamisessa väestötasolla.

”Toisaalta nikotiiniriippuvuus voidaan aloittaa sähkösavukkeilla ja siirtyä niistä varsinaisten tupakkatuotteiden käyttäjäksi. Sama asia koskee paljolti myös nuuskaa.”

Nikotiinin haitattomuudestakaan Heloma ei ole vakuuttunut. ”Myös nikotiinin haitallisuutta tutkitaan jatkuvasti, ja nykyinen käsitys on, että nikotiinituotteita käytettäessä haitalliset vaikutukset kohdistuvat erityisesti sydän- ja verenkiertoelimistöön, verisuoniin.”

 

Suhtautuminen sähkötupakkaan on lopulta politiikkaa ja politiikassa joudutaan joskus tekemään päätöksiä ennen kuin eri vaihtoehdoista on luotettavaa tieteellistä näyttöä. Sähkösavukkeen suosiminen voi olla riski, mutta niin voi olla sekin, jos sähkösavukkeiden mahdollisuudet tupakoinnin haittojen vähentämisessä jätetään käyttämättä.

Lääkärien Duodecim-lehden mukaan tupakka aiheuttaa Suomessa joka viidennen aikuisiän kuoleman, eli vuosittain noin 5 000 suomalaista kuolee tupakan aiheuttamiin sairauksiin. Joka kolmas syöpäkuolema on tupakan aiheuttama, ja joka viides sydän- ja verenkiertoelinten sairaus aiheutuu tupakoinnista.

Alustavaa näyttöä tupakoinnin lopettamisesta sähkösavukkeiden avulla kuitenkin on. Deborah Arnottin mukaan Britanniassa hieman yli puolet tupakoivista on kokeillut sähkösavukkeita, ja heistä kolmannes on siirtynyt niiden käyttäjiksi. Tupakoimattomista vain prosentti on alkanut käyttää sähkösavukkeita, joten pahimmat uhkakuvat uusista tupakoitsijoista eivät näytä toteutuneen.

Britanniassa sähkösavuke ohitti nikotiinipurukumit ja -laastarit suosituimpana tupakastavieroituksen apuvälineenä vuonna 2013. Toisin kuin laastarit ja purukumit, sähkösavukkeen höyryttely vastaa elämyksenä tupakointia. Se lienee syynä siihen, että monet ovat päässeet vasta sähkösavukkeen avulla eroon poltettavasta tupakasta.

Suomi on vuonna 2010 asettanut viralliseksi tavoitteekseen kitkeä tupakointi kokonaan vuoteen 2040 mennessä. Vuonna 2013 silloiselle peruspalveluministerille Susanna Huoviselle jätetyn Tupakkapolitiikan uusi aika -raportin mukaan tavoite olisi mahdollista saavuttaa jo vuonna 2030.

Kaikista nikotiinituotteista eroon pääseminen 15 vuodessa on hyvin kunnianhimoinen ajatus. Jos se ei onnistu, on syytä kysyä, onko paras tässäkin hyvän vihollinen. Parantaisiko kansanterveyttä eniten sähkötupakan suosiminen?

Suomessa työikäisistä tupakoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n vuoden 2013 tilastojen mukaan vielä 16 prosenttia. Trendi on vähenemään päin, mutta hitaasti. Positiivista on, että nuorten tupakointi on jyrkemmässä laskussa. Peruskoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista 13 prosenttia kertoi tupakoivansa päivittäin vuonna 2013. Peruskoululaisten päivittäinen tupakointi on THL:n mukaan vähentynyt 2000-luvun alusta alkaen lähes puoleen.

Tupakoinnista on tullut työväenluokkaista. Lukiolaiset ovat lähestulkoon lopettaneet tupakoimisen. Lukiolaisista enää kahdeksan prosenttia poltti päivittäin vuonna 2013. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista taas 36 prosenttia poltti päivittäin. Nuorena hankitusta riippuvuudesta on vaikea päästä eroon. Sähkötupakka voisi kuroa umpeen terveyseroja keskiluokan ja työväenluokan välillä.

 

Päätöksentekoa vaikeuttaa se, ettei sähkösavukkeen mahdollisista haitoista ei vielä ole luotettavaa tutkimusnäyttöä. ”Tähänastiset tutkimukset viittaavat siihen, että tunnettujen haitallisten aineiden pitoisuudet ovat sähkösavukkeissa selvästi pienempiä. Ongelmana on, että kaikkia sähkösavukenesteiden aineita ja niiden haittoja ei tunneta”, THL:n Heloma sanoo.

Sähkösavukkeessa on propyleeniglykolia, jonka sähkövastus kuumentaa höyryksi. Lisäksi mukana voi olla nikotiinia ja makuaineita. Sähkösavukkeiden uskotaan olevan turvallisia, koska niissä käytetyt aineet ovat olleet jo pitkään hyväksyttyjä elintarvikkeissa. Aineiden hengittäminen voi kuitenkin olla epäterveellisempää kuin niiden syöminen.

Haittojen vähentämiseen pyrkivä koulukuntakin on huolissaan sähkösavukemarkkinan villistä tilasta. Kuluttaja ei aina voi olla varma siitä, kuinka paljon höyry sisältää nikotiinia ja muita aineita. Tilanne on ainakin Euroopassa muuttumassa.

”EU:n uusi tupakkatuotedirektiivi tuo sähkösavukkeet, sekä laitteet että nesteet, tuotekontrollin piiriin. Sen määräykset on omaksuttava jäsenmaiden kansalliseen lainsäädäntöön ensi keväänä. Silloin esimerkiksi kaikki e-nesteiden sisältämät aineet on ilmoitettava”, Heloma kertoo.

Heloman mukaan villi nykytilanne muuttuu siten, että sähkösavukkeita koskevat suurelta osin samat tupakkalainsäädännön rajoitukset ja velvoitteet kuin varsinaisia tupakkaa sisältäviä tuotteita.

”Tämä tuskin kuitenkaan johtaa siihen, että sähkösavukkeita erityisesti suositeltaisiin ellei sitten myöhemmin ilmene, että ne esimerkiksi todella auttavat tupakoinnin lopettamisessa”, Heloma sanoo.