Psykoterapia voi aiheuttaa riippuvuutta ja pahentaa oireita – Laatua on seurattava, vaatii kokenut terapeutti

"Jos yhteiskunta korvaa terapiaa lääkinnällisenä kuntoutuksena, sitä tulisi myös arvioida sellaisena", sanoo linjajohtaja Jan-Henry Stenberg Helsingin yliopistollisesta sairaalasta.

lääketiede
Teksti
Miina Leppänen

Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa kerättiin kokemuksia 15 000:lta psykoterapiassa käyneeltä henkilöltä. Heistä 5,2 prosenttia kertoi saaneensa hoidostaan pitkäaikaisia haittoja. Eri tutkimusten mukaan 3−15 prosenttia psykoterapiahoidossa olevista saa jonkinasteisia haittavaikutuksia.

Saksalaistutkimuksissa taas sairaalapotilaat kokivat enemmän haittoja kuin avohoitopotilaat.

”Jos haittoja syntyy, syynä voi olla se, että terapia ei ole ollut oikea-aikaista. Ennen kuin valitaan hoito, täytyy tarkkaan miettiä, mihin sitä haetaan. Psykoterapia sopii osaan ongelmista, osaan jokin muu hoito”, sanoo Jan-Henry Stenberg Helsingin yliopistollisesta sairaalasta.

Psykoterapeuttina 20 vuotta toiminut Stenberg on it-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linjajohtaja.

”Kun psykoterapia on oikein harkittua, pääsääntöisesti se auttaa hyvin.”