Porno. Kauheaa!

Sanna Spišák tutkii pornografiaan liittyviä kokemuksia ja kyseenalaistaa aikuisviihteen haittoja.

tiede
Teksti
Kimmo Rantanen

Nuorten kuva seksistä vääristyy, kun he altistuvat pornolle.

Väärin!

Kyse on aikuisten luomasta mielikuvasta, johon ei ole kysytty nuorten mielipidettä, väittää tutkija Sanna Spišák. Hän on tutkinut aihetta väitöskirjassaan Porn and Norms.

Porno ei ole nettiajan keksintö, ja tässäkin ajassa sitä on myös muualla kuin verkossa. Nuoret mainitsevat muun muassa sarjakuvat ja podcastit.