Lääkkeitä levottomuuteen

Adhd:n lääkehoito yleistyy kovaa vauhtia. Etenkin Itä-Suomessa sitä saa moni kouluikäinenkin.

suoraan sanoen
Teksti
Pipsa Havula

Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöön (adhd) lääkitystä saavien määrä on noussut Suomessa huomattavasti. Vuonna 2022 lääkkeiden korvaukset kasvoivat neljänneksellä edellisvuodesta. Nyt lääkkeiden käyttäjiä on yli 80 000. Tuleeko lääkehoidon tarve vielä lisääntymään, adhd:n Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja Anita Puustjärvi?

”Uskon, että tulee, sillä on paljon aikuisia, joilla lääkitys voi olla tarpeen mutta joilla tarvetta ei ole vielä tunnistettu tai jotka eivät ole päässeet prosessissa eteenpäin. Ajattelen, että käyrä on kuitenkin tasaantumassa.”

Onko kehitys Suomessa jotenkin poikkeuksellista?

”Ei Suomi poikkea diagnoosien tai lääkehoidon yleistymisessä erityisemmin muusta maailmasta. Suomi on lääkityksen suhteen kulkenut pitkään todella jälkijunassa muihin Pohjoismaihin verrattuna.”