Metsät eivät kiihdytä ilmastonmuutosta

Kasvit sopeuttavat soluhengityksensä lämpenevään ilmastoon.

hiilidioksidi
Teksti
Marko Hamilo

Metsät ja muu maaekosysteemin kasvillisuus ovat sekä hiilidioksidin nielu että sen lähde. Kasvien soluhengitys tuottaa ilmakehään jopa kuusi kertaa enemmän hiilidioksidia kuin fossiilisten polttoaineiden käyttö. Vastaavasti yhteyttäminen ottaa valtavia määriä hiilidioksidia ilmakehästä pois.

Ilmaston lämpeneminen lisää myös metsien ja muiden maaekosysteemien hiilinieluja. Vaikutuksen uskotaan tasaantuvan lämpötilan noustessa. Nyt maaekosysteemit sitovat hiiltä noin tuplasti sen mitä päästävät.

Kasvien soluhengitys lisääntyy lämpötilan noustessa. Aiemmin on uskottu, että kasvillisuus vahvistaisi ilmaston lämpenemistä positiivisen takaisinkytkennän kautta. Nature-lehdessä julkaistu tutkimus kuitenkin osoitti, että kasvit pystyvät merkittävästi sopeuttamaan soluhengitystään nouseviin lämpötiloihin.

Minnesotan yliopiston tutkija Peter Reich kollegoineen osoitti, että puut sopeutuvat lämpötilan pitkän aikavälin muutoksiin paremmin kuin aiemmat lyhyen aikavälin muutoksia tarkastelleet tutkimukset olivat antaneet ymmärtää. Kasvillisuuden ilmaston lämpenemistä kiihdyttävä vaikutus saattaakin jäädä pienemmäksi kuin on luultu.

Reich kollegoineen mittasi kymmenen pohjoisamerikkalaisen puulajin sopeutumista 3,4 asteen lämpenemiseen 3–5 vuoden aikavälillä. Mittaus osoitti, että lehtien soluhengitys lisääntyi vain viidellä prosentilla, kun aiemman tutkimuksen valossa sen odotettiin lisääntyvän 23 prosentilla.