Kemian pelko

Suuren yleisön tieteellisten sanojen lukutaidossa on usein puutteita.

tiede
Teksti
Lassi Lapintie

Laajan yleisön tieteellinen lukutaito jättää usein toivomisen varaa, sillä monesti tärkeiden käsitteiden merkitys tunnetaan huonosti.

Tämä nähtiin useassa eurooppalaisessa maassa tehdyssä kyselytutkimuksessa, jossa 39 prosenttia vastaajista toivoi voivansa elää maailmassa ilman kemiallisia aineita.

Vastaajilta kysyttiin muun muassa sitä, välttelevätkö he kemiallisia aineita ja pelottavatko ne heitä.

Kysymykset ovat oikeastaan kompia, sillä maailmassa ilman kemiallisia aineita ei vastaajaa itseään olisi olemassa – saati mitään muutakaan.