Median kauhutarinat ja tasapuolisuusharha tekohengittävät myyttiä autismin ja rokotusten yhteydestä

Heikoiten autismin syitä tuntevista amerikkalaisista lähes kaksi kolmannesta uskoi ymmärtävänsä sairautta vähintään yhtä hyvin kuin lääkärit.

autismi
Teksti
Lauri Seppälä

Noin joka viides ihminen uskoo rokotusten aiheuttavan autismia terveillä lapsilla, paljastaa brittiläisen Ipsos Mori -tutkimuslaitoksen monikansallinen tutkimus. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 38 maata.

Eniten rokotusten ja autismin yhteyteen uskovia oli Intiassa: 44 prosenttia. Vähiten yhteyteen uskovia on Espanjassa, 8 prosenttia.

Yllättävää oli myös se, miten moni vastaajista ei tiennyt, onko rokotusten ja autismin välistä yhteyttä olemassa.

Vaihtoehdon ”en tiedä” valitsi esimeriksi Japanissa 63 prosenttia, Belgiassa 51 prosenttia ja Ranskassa 48 prosenttia vastaajista.

Aiheesta ei ole aiemmin tehty monikansallista tutkimusta. Suomi ei ollut mukana tutkimuksessa.