Liikennepolitiikan merkitys kasvaa nopeasti

Puheenvuoro: Kaupunkisuunnittelun uudet tuulet vievät vihreitä kauemmas vasemmistosta, kirjoittaa Marko Nenonen.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Marko Nenonen

Uusi teknologia muuttaa liikenteen käytäntöjä. Alan hallinto ja lainsäädäntö muuttuvat useissa maissa nopeasti. Keskeisin piirre on kilpailun ja uuteen teknologiaan perustuvien palveluiden lisääminen.

Uudistuksiin painostaa sekin, että liikenneinvestoinnit ovat olleet vähäisiä liikenteen kasvuun nähden. Infrastruktuurin rapautuminen tulee ennen pitkää olemaan eri maissa yksi yhteiskuntakehityksen vaikeimmista esteistä, ja se on poliittisestikin hankala asia.

Liikenteessä näkyvät myös ajan ideologiset arvostukset. Talouskasvun uhkaava hidastuminen joitakin vuosikymmeniä sitten sai tutkijat ja poliitikot etsimään keinoja tehokkuuden ja innovatiivisuuden lisäämiseksi. Nämä keinot ovat sittemmin näkyneet eri maissa toimina, joita hiukan huterasti nimitetään uusliberalistiseksi politiikaksi.