Liikunta vähentää alkoholin haittoja

Liikunta suojaa erityisesti kohtuullisen alkoholinkäytön haitoilta.

alkoholi
Teksti
Marko Hamilo

Runsas alkoholin käyttö on haitallista hyvin monella tavalla: juominen johtaa tapaturmiin, se lisää syöpiä ja vahingoittaa sisäelimiä, erityisesti maksaa ja munuaisia. Juomisen haittoja voi kuitenkin vähentää liikkumalla aktiivisesti.

Jo suositeltu vähimmäisliikuntamäärä eli kaksi ja puoli tuntia viikossa kohtuullisen intensiivistä liikuntaa voi kuitata pois osan alkoholin haitallisista vaikutuksista, kävi ilmi Sydneyn yliopistossa tehdystä tutkimuksesta.

British Journal of Sports Medicine -lehdessä julkaistu tutkimus on laatuaan ensimmäinen. Se osoitti, että fyysinen aktiivisuus vähentää sekä syöpäkuolleisuutta että kuolleisuutta mistä tahansa syystä.

Tutkijat tekivät johtopäätöksensä kahdeksasta Britanniassa 1994–2006 tehdystä kansallisesti edustavasta terveyskyselystä, joissa tarkasteltiin fyysistä aktiivisuutta sekä alkoholin kulutusta ja niiden vaikutusta terveyteen.

”Tutkimuksemme viittaa siihen että fyysisellä aktiivisuudella on merkittäviä terveyshyötyjä jopa yhdessä potentiaalisesti epäterveellisen käyttäytymisen kuten alkoholinkäytön kanssa”, tutkimuksen tekijä, Sydneyn yliopiston apulaisprofessori Emmanuel Stamatakis sanoi.