Liikkumisrajoitukset lisäsivät humalahakuista juomista – riski kasvoi jokaisen neljän seinän sisällä vietetyn viikon myötä

Yhdysvalloissa kodin alkoholiongelmat pahenivat koronan aikana. Myös Suomessa alkoholin kotikulutus kasvoi keväällä.

alkoholi
Teksti
Lassi Lapintie

Koronaviruksen tuomat liikuntarajoitukset, etätyöt ja karanteenit ovat sulkeneet ihmisiä neljän seinän sisälle pitkiksikin ajoiksi, minkä on pelätty johtavan monien sosiaalisten ongelmien tulehtumiseen koronaviruksen sivuvaikutuksena.

Ongelmista suurimpia on alkoholin käyttö, joka voi monella ongelmakäyttäjällä riistäytyä käsistä, jos arjessa ei ole tarvetta käydä töissä. Pelko on ollut perusteltu, kertoo tuore tutkimus Yhdysvalloista.

Tiedejulkaisussa American Journal of Drug and Alcohol Abuse ilmestyneen tutkimuksen mukaan humalahakuisen juomisen riski kasvoi noin 19 prosentilla jokaista liikuntarajoitettua viikkoa kohden.

Humalahakuiseksi juomiseksi määriteltiin tutkimuksessa miehille viiden tai useamman ravintola-annoksen juominen kahden tunnin sisään. Naisten kohdalla raja oli neljässä annoksessa. Kyselyyn vastanneista noin kaksi kolmesta oli naisia ja vastaajien keski-ikä 42 vuotta. Humalahakuisten juojien ohella kyselyyn vastanneet jaoteltiin vähän juoviin ja juomattomiin.

Tutkimus perustuu lähes 2 000 aikuiselle maaliskuun ja huhtikuun välillä tehtyyn kyselyyn Yhdysvalloissa. Jos vastaaja oli käyttänyt runsaasti alkoholia jo ennen poikkeusolojen alkua, tämän alkoholinkulutus kasvoi liikuntarajoitusten aikana peräti 60 prosentin todennäköisyydellä.