Lähes kolmen miljardin ihmisen vesi vaarassa myrkyttyä – Tiibetin ylängön joet ja järvet saastuvat

Massiivisten hiilidioksidivarastojen vapautuminen aiheuttaa myös huolta.

ilmastonmuutos
Teksti
Kari Tyllilä

Veden laatu Tiibetin ylängön vesistöissä on heikkenemässä. Syynä ovat alueelle ilman mukana kulkeutuvat saasteet. Maapallon asukkaista noin 40 prosenttia elää Tiibetin ylängöltä lähtevien jokien vaikutusalueella.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) tutkimuksen mukaan elohopean, kadmiumin ja lyijyn pitoisuudet ovat harvaan asutun ylängön järvien pohjakerrostumissa selvästi suurempia kuin alemmilla tiheään asutuilla alueilla.

Ilmaston lämpeneminen kiihdyttää alueen jäätiköiden sulamista, jolloin ympäristömyrkyt maaperästä ja jokien ja järvien pohjakerrostumista kulkeutuvat jokiin ja virran myötä alaville väkirikkaille alueille.

Jo vuonna 2013 tutkijat löysivät vesistä arseenipitoisuuksia, jotka ylittävät WHO:n suositukset juomavedelle peräti 25-kertaisesti.

Tutkimusta johtavan LUT:n vihreän kemian laboratorion professorin Mika Sillanpään mukaan Intian monsuunisateet ovat merkittävä tekijä ympäristömyrkkyjen kulkeutumisessa.